Biodata Naib Canselor ke 2

 

PROFESOR DATUK DR. YAHAYA IBRAHIM

Beliau dilahirkan di Kampung Pantai Batu Rakit, Kuala Terengganu pada tahun 1962. Beliau memulakan kerjayanya sebagai eksekutif di sektor korporat di Kuala Lumpur. Beliau menyertai sektor akademik sebagai pensyarah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi dari tahun 1992 pertengahan 2009. Sebelum menyertai Universiti Malaysia Terengganu, beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) UKM Pakarunding Sdn. Bhd., Syarikat perunding milik Universiti Kebangsaan Malaysia. Semasa bertugas di UKM, beliau juga memegang jawatan sebagai pengetua kolej dan juga Presiden Persatuan Kakitangan Akademik. Beliau juga merupakan ahli Majlis Profesor Negara sejak 2009. Beliau menjadi Naib Canselor Universiti Sultan Zainal Abidin ke Dua pada Januari 2013.

Beliau memulakan pendidikan awal di Sekolah Rendah Batu Rakit, seterusnya ke Sekolah Menengah Tengku Mizan, Sekolah Menengah Teknik Terengganu dan Sekolah Menengah Sultan Sulaiman di Kuala Terengganu sebelum melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Malaysia jurusan Perancangan Bandar dan Wilayah. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di Masters dan PhD di Universiti Malaya. Beliau juga mengikuti Program Latihan Penyelidikan di bawah Anugerah Biasiswa Komanwel dalam Perancangan Bandar dan Wilayah, Sarjana Sosiologi dan PhD dalam Ekonomi yang mengkhususkan diri dalam Pengajian Pembangunan.

Selain mengajar, beliau juga penyelia dan pemeriksa beberapa calon master dan PhD di dalam dan luar negara. Beliau juga aktif menjalankan penyelidikan di kawasannya. Beliau telah membentangkan karyanya di lebih dari 70 persidangan, nasional dan antarabangsa (termasuk England, Scotland, Holland, Itali, Sweden, Jepun Australia, Portugal, Perancis, Yunani, Indonesia, India, Thailand dan lain-lain). Tulisannya diterbitkan dalam beberapa jurnal akademik (nasional dan antarabangsa), serta buku akademik di peringkat universiti dan di surat khabar tempatan.

Awal 2009, Beliau dianugerahkan sebagai Fellow dan Profesor Pelawat di Universiti Asia Pasifik dan Kyoto Ritsumeikan University di Jepun. Dengan kepakarannya, Beliau telah mendapat pengiktirafan oleh United Nation World Tourism Association (UNWTO), Asia Pacific Chapter sebagai pakar dalam sektor pelancongan Asia Pasifik.

Isterinya, Profesor Madya Dr. Norsiah Ahmad, adalah seorang pensyarah (Menengah dari UKM, Bangi) di Jabatan Perakaunan, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Universiti Malaysia Terengganu. Dia pakar dalam Insentif Pelaburan.

Print Email